Beheer en Onderhoud

Duurzaam Volgens Plan zorgt voor uw vastgoed. Dit doen wij op vakkundige wijze met Beheer en Onderhoud. Wij adviseren in Duurzaam Onderhoud, maar ook bij instandhouding van uw vastgoed bent u aan het juiste adres. Laat u een Conditie meting doen of u wilt een onderhoudsplan om uw gebouw weer toekomstbestendig te maken? Wij doen dit graag samen met u. 

 • Vaststellen van de Conditie volgens NEN 2767
 • Opstellen van een MOP
 • Aanbesteding van de werkzaamheden
 • Begeleiding van de werkzaamheden

Beheer en Onderhoud aan uw vastgoed is altijd noodzakelijk. Waarom wij adviseren dit niet volgens een standaard plan in kaart te brengen zegt eigenlijk genoeg over ons als bedrijf. Wij willen juist het onderhoud zo inrichten dat iedereen er beter van wordt. Daar ligt ons hart en dus ook onze kennis. Wij merken dat duurzaam investeren op alle fronten voordelen oplevert. Soms moeten hiervoor budgetten op een andere manier bekeken worden. Ook hierbij kunnen wij adviseren middels heldere adviezen en voorbeeld berekeningen.

Daarnaast ligt de verplichting middels de verplichte energie besparende maatregelen al enige tijd voor veel vastgoed eigenaren op de plank om uit te voeren. Soms is het uitvoeren van deze plannen (verplicht door de overheid) niet altijd in beton gegoten en kunnen hier door creatieve oplossingen soms innovatieve en betere oplossingen voor bedacht worden. Ook hier helpen wij u graag bij.

Beheer en Onderhoud: Vaststellen van de Conditie volgens NEN 2767

Beheer en Onderhoud begint volgens Duurzaam Volgens Plan met het opstellen van een lijst van bevindingen en gebreken. Aan de hand van voorbeelden uit de gebreken lijst wordt bepaald welke van toepassing is op de meest voorkomende materialen, elementen en details binnen een gebouw. Door het vaststellen van de bevindingen en de gebreken wordt een waarde toegekend aan de conditie. Hier volgt uiteindelijk een conditie score uit. 

De waarde geeft de ernst van het gebrek weer. Dit kan worden onderverdeeld in de volgende gradaties. 

 • Gering;
 • Serieus;
 • Ernstig.

Vervolgens wordt de omvang en het stadium van de problematiek in kaart gebracht. 
De omvang wordt weergegeven in de volgende gradaties.

 • kleiner dan 2% (is heel weinig aanwezig en vaak ook heel slecht zichtbaar);
 • tussen 2% en 10% (is weinig aanwezig en matig zichtbaar);
 • tussen 10% en 30% (is goed zichtbaar);
 • tussen 30% en 70% (is duidelijk, overwegend in het merendeel aanwezig);
 • meer dan 70% (is overduidelijk, bijna geheel aanwezig).

Het stadium waarin een gebrek zich kan bevinden zal als volgt worden weergegeven. 

 • beginnend of beginstadium;
 • gevorderd stadium;
 • eindstadium.

In de NEN 2767 is de volgende tabel opgenomen waarbij goed de verschillende constateringen worden weergegeven. 

NEN2767-1dp2018_conditiemeting

Beheer en onderhoud kan niet zonder een degelijk MOP

Duurzaam Volgens Plan kan op een zeer efficiënte manier uw vastgoed beheer en onderhoud in kaart brengen. Dit gebeurt met behulp van een Meer jaren (Duurzaam) onderhoudsplan (MOP). Een must voor het beheer en onderhoud is een MOP waarmee u rust en zekerheid zult vinden in het beheer en onderhoud van uw vastgoed. 

Zonder een adequaat opgesteld Meer jaren (Duurzaam) onderhoudsplan (MOP) Eis een must voor het beheer van uw Vastgoed, zodat voor nu en vooral voor de toekomst uw vastgoed van het juiste onderhoud voorzien kan worden.

Een MOP is opgebouwd uit de volgende aspecten. 

 • Tijd
 • Geld
 • Kwaliteit

Een planning  (TIJD) . Periodiek (zo exact mogelijk) wordt vastgelegd wat het onderhoud zal moeten zijn voor dat tijdstip. Hier worden de globale kosten aan gekoppeld. Zo kan jaarlijks in kaart gebracht worden wat de te verwachten kosten zullen zijn. 

Een begroting (GELD) maakt het mogelijk om zo exact mogelijk alle kosten in kaart te brengen en vroegtijdig te kunnen anticiperen op noodzakelijke budgetwijzigingen. 

Een raming  (KWALITEIT) is voornamelijk gericht op de kwaliteit en het wensen niveau (lees: Duurzaamheid). Hier is dus de mogelijkheid om per onderdeel aan te geven welk doel gaat worden nagestreefd. Wordt het instant houden van het vastgoed of zijn er verbeterplannen die opgenomen worden in de ramingen. 

Het totaalbeeld van bovenstaande plannen worden weergegeven in een volledig plan met gebruik van TIJD, GELD en KWALITEIT. 

Aanbesteding van de werkzaamheden.

Voor de aanbesteding van de benodigde werkzaamheden kan Duurzaam Volgens Plan een volledig en transparant vergelijk opstellen. Met behulp van een goede technische omschrijving, offerte aanvraag en een volledig vergelijk. Kan door u de beste uitvoerende partij geselecteerd worden. Uw volledige jaarplan kan zo volgens het eerder vastgestelde budget volledig binnen uw wensen worden uitgevoerd. 

Zo wordt beheer en onderhoud wel heel eenvoudig. 

Begeleiding van de werkzaamheden

Wenst u de volledige begeleiding uit handen te willen geven. Om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden volgens Technische omschrijving en afspraken worden uitgevoerd. Kunt u tevens de uitvoeringsbegeleiding bij Duurzaam Volgens Plan afnemen. Vaak werk ik dan als volgt: 

 • Geplande bezichtigingen op locatie met alle partijen.
 • Partijen opdracht verstrekken.
 • Planning maken voor de werkzaamheden. 
 • Startwerk overleg houden.
 • Periodieke controle van de werkzaamheden. 
 • Opleveren van de werkzaamheden. 
 • Garantie dossier op orde maken. 

Deze diensten maken het beheer en onderhoud van uw vastgoed wel heel overzichtelijk en beheersbaar. 

Met Duurzaam Volgens Plan bent u verzekert van advies waarbij gedacht wordt aan uw comfort wensen in combinatie met de meest verstandige keuze voor het milieu. Zo bent u verzekerd van de beste kwaliteit en laten we samen een mooie wereld achter. Daarbij plant Duurzaam Volgens Plan ook nog eens voor elke opdracht een boom in samenwerking met Trees for All

Beheer en Onderhoud met Duurzaam Volgens Plan plant voor elke opdracht een boom in samenwerking met Trees for All. Plant u ook mee?